νεφρολιθοτριψια

Νεφρολιθοτριψία. Σε αυτή γίνεται μια μικρή τομή/οπή στην πλάτη και εισάγεται στο νεφρό ένα νεφροσκόπιο. Ακολουθεί θραύση του λίθου με υπερήχους ή Laser

(Διαβάστηκε 17 φορές, 1 επισκέψης σήμερα)